FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Princíp kauzality (racionalizmus novoveký)

princíp kauzality ( racionalizmus novoveký)

- je daný nevyhnutne a priori a podmieňuje skúsenosť ( L719;242).