FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Princíp ekonómie myslenia

princíp ekonómie myslenia

- téza, že kritérium pravdivosti poznania spočíva v dosiahnutí maxima znalostí pomocou minima poznávacích prostriedkov. Princíp ekonómie myslenia zaviedol E. Mach.