FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Princíp akcelerácie

princíp akcelerácie

- v ekonómii: princíp závislosti medzi vyrobou spotrebných predmetov a vyrobou vyrobných prostriedkov - prírastok dôchodkov a dopytu po spotrebných predmetoch pôsobí akceleračne (zrýchµujúco) na tempo rastu investícií.