FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Príhoda

príhoda = príbeh = udalosť
nem. Geschichte

- základný prvok ľubovoľného (materiálneho či duchovného) diania; pojem príhody kolíše podľa toho, aké významové útvary intervenujú v priebehu jeho tvorby.

----------
príhoda>