FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Priestor životný

priestor životný

- miesto, kde sídli jedinec, skupina alebo celá populácia; obydlie, sídlisko a jeho okolie, v ktorom sa nachádza obživa a kde sa odohráva vývoj a rozmnožovanie (pozri: prostredie životné).