FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Príčina činná

príčina činná = príčina hybná = príčina pôsobiaca
príčina činná (FT)

- to, čo spsobí zmenu možnosti na skutočnosť, napr. staviteľ a jeho umenie pri budovaní domu, kedy sa stavebný materiál premení na hotovú stavbu domu.