FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prežívanie (vasiľjuk, f. j.)

prežívanie (Vasiľjuk, F. J.)

- boj proti nemožnosti žiť, boj proti smrti obsiahnutej v živote. Prežívanie si pritom vyžaduje len to, čo je pre danú formu života podstatné, významné, zásadné, čo tvorí jej vnútorné potreby. Prežívanie je extrémny životný proces. Každej forme života zodpovedá zvláštny typ prežívania ( L490;86an.)