FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prežívanie - modality

prežívanie - modality

psychické obsahu - vnemy
- predstavy
- obrazy fantázie
- myšlienky

city - emocie
- prosté city
- afekty
- citové vzťahy (sentimenty) - láska X nenávisť
- obdiv X pohřdanie
- pýcha X pokora
- radosť X smútok

snahy