FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Presvedči» sa

presvedči» sa

- overi» si, zisti» si skutočný stav, nadobudnú» istotu na základe vlastnej skúsenosti.