FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Presbyteriáni

presbyteriáni ( lat. < gr.)

- prud v kalvinizme ; vznikol v 2. pol. 16. stor. v ©kótsku a Anglicku, v 17. stor. tvoril umiernenú politickú stranu; presbyteriáni prenikli do USA a anglických kolónií, cirkevnú správu vykonávajú volení presbyteri (starąí) ( L715;578).