FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Premenná výroková výrokovej logiky

premenná výroková výrokovej logiky

- symbol výroku, ktorý vyjadrujeme, ako býva obvyklé, malými písmenami p, q, r ..., prípadne doplnenými indexmi. Vzhľadom na to, že ide o premenné výrokov, možno ku každej priradiť hodnotu pravdy alebo nepravdy, to znamená, že o každom vyroku p, q, r atď. sa predpokladá, že je pravdivý, alebo nepravdivý ( L332;96).