FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Premenná viazaná

premenná viazaná

- individuová premenná, na ktorú sa vzťahuje nejaký kvantifikátor. Napríklad v predikátovej formuli
A (x) (Fx -> Gy)

je x viazaná premenná (je viazaná všeobecným kvantifikátorom), kým y, ktorá nie je viazaná nijakým kvantifikátorom, je voľná premenná ( L332;145).