FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Premenná fázová

premenná fázová = súradnica fázová

- základná premenná, ktorou sa charakterizuje stav systému.