FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Premenlivosť

premenlivosť = variabilita

- charakteristická črta a schopnosť živých organizmov, vplyvom ktorej sa svojimi znakmi a morfologickými a fyziologickými vlastnosťami navzájom odlišujú. Výskyt nededičných a dedičných odchýlok v rámci jedného indivídua (intraindividuálna premenlivosť), jednej skupiny (populácie), medzi jedincami (individuálna premenlivosť) a medzi skupinami (skupinová premenlivosť). Štúdiom premenlivosti sa zaoberá genetika, ktorá ju delí podľa charakteru na nededičnú (modifikácie), dedičnú (mutácie) a kombinačnú (hybridné kombinácie) ( L165;399).