FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prejav vôle

prejav vôle

- v práve : náležitosť právneho úkonu, ktorá spočíva vo vyjadrení vôle navonok, aby bola poznateľná inými osobami. Prejav vôle môže byť výslovný (písomný alebo ústny) alebo konkludentný (urobený konaním alebo opomenutím konania) ( L715;577 L965;217).