FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prehistória

prehistória

- je vedecký výskum praveku pomocou prehistorickej archeológie, etnológie, historickej jazykovedy, paleoantropológie, paleobotaniky atď.