FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Predvídanie vedecké

predvídanie vedecké

- tvorba predpovedí dosiaľ nepozorovaných alebo nezistenych javov, založená na zovšeobecnení teoretických a experimentálnych údajov a poznávaní objektívnych zákonitostí.