FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Predmet vedy (transcendentalizmus)-e

predmet vedy ( transcendentalizmus)-E

E1.
Podľa transcendentalistických (novokantovských a neoracionalistických) filozofov je "predmet vedy ... utváraný vedeckým myslením..." (cf. L83;122- 123)