FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Predmet študijný

predmet študijný

- didaktická úprava určitého vedného odboru či úseku spoločenskej činnosti na vysokej škole. Študijný predmet je určovaný študijným odborom, učebnými plánmi, učebnými osnovami ( L189;411).