FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Predmet poznania

predmet poznania

- stránky, vlastnosti a vzťahy objektov, skúmané s určitým cieľom v daných podmienkach a okolnostiach, fixované v skúsenosti a zahrnuté do praktickej činnosti človeka.