FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Predispozícia

predispozícia (lat.)

- náchylnos»; vrodená alebo získaná náklonnos» (napr. na choroby).