FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Predikácia

predikácia ( lat.)

- 1. log. prisudzovanie istej vlastnosti logickému predmetu, subjektu súdu 2. gram. prisudzovací vz»ah, vetotvorný akt; prisudzovanie 3. cirk. kázeň ( L163;705).