FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Predikabílie

predikabílie (lat. praedicabilia)

- druhy predikátu v aristotelovskej logike. Aristoteles rozoznával štyri predikabílie: rod, druh, vlastný znak a náhodný znak. Porfýrios k nim pridáva druhový rozdiel.

Predikabílie sú protikladné individuálnym menám, pretože tieto mená na rozdiel od predikabílií nemôžu byť predikátmi.

S učením o predikabíliách je u Aristotela spojené učenie o druhoch "výpovedí" - kategoriách (praedicamenta).