FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prechod od abstraktného ku konkrétnemu

prechod od abstraktného ku konkrétnemu

- všeobecná forma rozvíjania vedeckého poznania, ktorá spočíva v pohybe myslenia vychádzajúcom zo zmyslovej mnohotvárnosti konkrétneho a dostáva sa k reprodukcii objektu v jeho všestranných vzťahoch. Celý objekt sa teoreticky reprodukuje vo vedomí. Postup od abstraktného ku konkrétnemu je spôsobom spájania pojmov do celostného systému, ktorý odráža objektivnu rozčlenenosť skúmaného objektu a jednotu všetkých jeho stránok, predpokladá, že najskôr prebiehal pohyb od konkrétneho (daného v nazeraní) k abstraktnému ( L53;9).