FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prax (marxizmus)

prax ( marxizmus)

- špecificky ľudská, uvedomelá, ciele vytyčujúca, účelná, zmyslovo-predmetná činnosť. V praxi sa realizuje transcenzus (51) ( L53;393, 525).