FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Právo súkromné

právo súkromné

- systém právnych odvetví, v ktorých prevaľujú právne normy upravujúce spoločenské vz»ahy, kde sú ich subjekty v rovnoprávnom postavení, napr. občianske právo , rodinné právo, obchodné právo ( L715;690).