FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Právo rodinné

právo rodinné

- samostatné odvetvie súkromného práva, ktoré upravuje vz»ahy medzi manľelmi, vz»ahy medzi rodičmi a de»mi a medzi ostatnými príbuznými v priamom rade, vz»ahy medzi neplnoletými de»mi a ich opatrovníkmi ako aj medzi osvojencami a osvojiteµmi ( L715;613).