FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Právo pracovné

právo pracovné

- samostatné právne odvetvie slovenského právneho poriadku zahřňajúce súbor právnych predpisov upravujúcich spoločenské pracovné vz»ahy, t. j. vz»ahy vznikajúce pri účasti občanov na práci ( L715;572).