FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Právo objektívne

právo objektívne

- súbor právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ako aj postavenie štátu a jeho jednotlivých orgánov, postavneie obcí a ich jednotlivých orgánov a ich práva a povinnosti. Za objektivne právo treba považovať aj jednotlivý právny predpis vydaný v rámci právneho poriadku určitého štátu. Objektívne právo obsahuje v jednotlivých právnych predpisoch rôzne pravidlá. Niektoré pravidlá majú donucujúci charakter, od ktorých sa nemožno odchýliť (kogentné normy), niektoré sú koncipované menej prísne a pripúšťajú aj odchýlky, spravidla na základe dohody (dispozitívne normy) ( L965;174).