FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Právo občianske

právo občianske

- všeobecné súkromné právo, súhrn právnych noriem, ktoré sa členia na vecné právo, záväzkové právo, dedičské právo a rodinné právo. Občianske právo je predmetom skúmania civilistiky ( L715;499).