FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Právo medzinárodné obchodné

právo medzinárodné obchodné

- súhrn historicky podmienených pravidiel správania, zmluvných i obyčajových noriem, ktoré upravujú medzinárodné obchodné vz»ahy. Medzinárodné obchodné právo zahrnuje normy medzinárodného práva verejného a súkromného ( L548;325- 326).

------------------------------
právo medzinárodné obchodné>