FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Právo jazykové

právo jazykové

- súhrn právnych noriem upravujúcich štátny jazyk (úradný jazyk) a jeho používanie v rámci štátu i jeho vzťah k iným jazykom používaným na danom území.