FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pravidlo produkčné

pravidlo produkčné

- akčné pravidlo - údaj majúci charakter všeobecného poznatku o vykonaní nejakej akcie; je to procesne vyjadrený poznatok, ktorý spravidla zahřňa implikácie alebo kvantifikované premenné. Je to spravidla štrukturálny údaj skladajúci sa z údajových prvkov ( L897;185).