FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pravidlo konštitutívne (searle, j. r.)

pravidlo konštitutívne ( Searle, J. R.)

- pravidlo, ktoré definuje nový spôsob konania ( L1281;366).