FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pravdivosť výroku

pravdivosť výroku

- splniteľnosť v špeciálne vybudovanom metajazyku; podľa Tarského je výrok X pravdivý vtedy a len vtedy, keď ho spĺňajú všetky predmety (pre kalkul tried - triedy), a nepravdivý, keď nejestvujú predmety, ktoré by ho spĺňali ( L53;392).