FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pravda (teória koherenčná umiernená)

pravda (teória koherenčná umiernená)

- je v zhode našich výrokov so skutočnosťou, pričom kritérium tejto zhody je v koherencii, v logickej neprotirečivosti našich výrokov.