FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pravda (aristoteles)

pravda ( Aristoteles)

- zhoda nášho poznania s vecou, ktorú poznávame; zhoda myslenia s bytím.