FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pranárod

pranárod

- národ, o ktorom sa vyslovujú domnienky, že hovoril prajazykom.