FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pralátka - názory na ňu

pralátka - názory na ňu

pralátka (Anaximenes)
pralátka (škola milétska)
pralátka (Táles)