FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pragmatizmus

pragmatizmus

- smer súčasnej filozofie , ktorý vznikol v USA koncom 19. storočia najmä zásluhou Ch. S. Peirca a W. Jamesa.

---------------
pragmatizmus>