FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Práca s verejnosťou

práca s verejnosťou angl. public relations

- nepriame propagačné pôsobenie charakterizované tým, že pasívnemu subjektu (recipientovi) sa predkladajú informácie, na ktorých podklade si sám vytvára kladný názor na podnik , jeho činnosť, výrobky, služby a pod. Tým napomáha k vytváraniu požadovaných postojov, nevyhnutných pre dlhodobú úspešnú výrobnú a odbytovú činnosť ( L548;455).