FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pozornosť (piaget, j.)

pozornosť ( Piaget, J.)

- jedna zo stránok senzomotrickej orientácie, ktorou sa motoricky anticipuje akt vnímania. Senzorická činnosť a motorická anticipácia totiž tvoria jeden celok, štruktúru (Gestaltkreis), v ktorej je zahrnutý tak vnem ako aj zvyk ( L885;107).