FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poznatok asertívny

poznatok asertívny

- tvrdenie o entitách , o ich stavoch, vz»ahoch a vlastnostiach.