FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poznateľnosť

poznateľnosť

- vlastnosť poznateľného, čiže toho, čo možno poznať, dajúceho sa poznať.