FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poznanie transcendentálne

poznanie transcendentálne

- podľa I. Kanta poznanie, ktoré sa zaoberá nie predmetmi, ale spôsobom nášho poznávania predmetov, pokiaľ má byť a priori (= nie empiricky) možné ( L979;47).