FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poznanie (husserl, e.)-ei

poznanie (Husserl, E.)-EI

EI1.
Poznanie "'zahrnuje rozum i nerozumné, nenazerateľné i nazerateľné atď., obsahuje celú sféru súdu, predikatívnu i predpredikatívnu, rôzne akty viery, nech je čimkoľvek a nech je akákoľvek, všetky modality viery'( L82;193)." ( L79; 461)

EI2.
"Každý poznávací proces obsahuje moment, spojený s prianiami a snahami, smeruje k praktickým cieľom, má pozitívne hodnotovú orientáciu." ( L79;461)