FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Poznanie boha (katolicizmus)

poznanie Boha ( katolicizmus)

- je možné prirodzeným svetlom ľudského rozumu zo stvorených vecí a s istotou. Napriek tomu v historických podmienkach, v ktorých človek žije, naráža na mnoho ťažkostí, ktoré mu sťažujú poznanie Boha (450) čírym svetlom rozumu. Preto človek (450) potrebuje byť osvietený Božím zjavením ( L1250;28).