FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pozitivizmus právny

pozitivizmus právny

- právne učenie založené na stotožnení práva s jeho formálnym vyjadrením v právnych normách. Právny pozitivizmus sa rozšíril z germánskych oblastí v 19. stor., vychádzali z neho aj marxisticko-leninské teórie štátu a práva. Napriek kritike formalizmu je aj dnes rozšírený v rôznych moderných podobách ( L715;574).