FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Povolanie slobodné

povolanie slobodné

- nezávislá profesijná aktivita, spočívajúca v poskytovaní služieb či zaobstrávaní hodnôt, ktorá nie je komerčným aktom či umeleckou aktivitou v zmysle právnych zákonov. Označenie 'slobodný' pritom slúži na charakteristiku určitých intelektuálnych aktivít, ktorých vykonávanie si vyžaduje istú nezávislosť. Povaha slobodných povolaní vylučuje detailnú reglementáciu a prílišnú kontrolu, pretože ich predstavitelia musia byť iniciatívni, invenční a musia vyjadrovať osobné hodnotenia. Nie sú to obchodníci ani námezdne pracujúci. Predstavujú aristokraciu ducha a ich poslanie je spojené s veľkou zodpovednosťou.

Slobodným povolaním je: kňaz, advokát, lekár, spisovateľ, maliar, hudobný skladateľ atď. ( L1034;14).