FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pôvod filozofie

pôvod filozofie

- zdroj, z ktorého neustále tryskajú podnety pre filozofovanie; je to predovšetkým údiv, pochybnosť a neistota ( L278;14).